Jag ar en av Jschool studenterna 2007.
Jag ar den anda i klassen som har engelska
som andra sprak.
Jag ser fram emot det har aret!!

Sa spannade!!!!!!!